Inför bygget


För att kunna välja rätt byggare till rätt kostnad är det bra med en tydlig handling som visar vad som ska ingå i byggofferten. Ju utförligare underlag man har desto tydligare och mer jämförbara byggofferter kan man få. 

Man utgår från bygglovsritningarna men de behöver vidareutvecklas: förstoras, förtydligas och kompletteras med uppgifter om måttsättning, materialval och detaljritningar.
Kanske önskas ritningar på kök och badrum? Detaljritning på ett speciellt räcke, skärmtak, eldstad, takfot eller fönster? Beskrivningar på kulör- material- och utrustningsval mm? 
Det blir många val som man behöver göra själv eller överlåta åt någon annan.


Om ni önskar så kan jag även hjälpa till med råd vid val av anbud och kontraktsskrivande mm.
När ni valt ut och gjort upp med en byggare kan själva bygget börja. 


Jag är gärna med på ett hörn även under byggtiden om det är önskvärt. (Är tillgänglig för frågor och besöker bygget mm). 

Här kan ni se hur jag tar betalt för mitt arbete.