Ansöka om bygglov, göra bygganmälan mm:


Beroende på vad det gäller för byggnad och var den ligger så behöver man ändå få godkännande från kommunen innan man åtgärdar. Det kan vara bygglov, marklov, rivningslov eller strandskyddsdispens eller så behöver man göra en bygganmälan. Är läget osäkert kan man ansöka om ett förhandsbesked.
För att kunna få detta godkännande krävs en relevant ansökan för att kommunen ska kunna göra sin bedömning. Det kan innehålla planritningar, fasadritningar, sektionsritningar, situationsplan och markplaneringsritning. Ibland krävs även konstruktionsritingar  (vissa av dem kan jag göra själv men i annat fall samarbetar jag med byggnadskonstruktör).
Man behöver kanske även beställa kartunderlag, fylla i blanketter, hitta kontrollansvarig eller göra en kontrollplan. Jag kan även göra det ni vill av detta.
När ansökan är inskickad och komplett ska det inte ta mer än 10 veckor innan man får bygglovet.

Under tiden kan man börja med handlingarna för upphandling av byggare.


Här ser du hur jag tar betalt för mitt arbete.