En skiss

Efter att ha samlat ihop ett underlag av t.ex: 

  • behov, önskemål och krav,
  • ekonomiska förutsättningar,
  • nya foton och ev. gamla
  • fasta förutsättningar som detaljplanekrav eller dyl.
  • ev. befintliga ritningar och kartor,
  • relevanta mått, 
  • min känsla och mina iakttagelser,
  • m.m...

- gör jag en (eller flera) skisser.

En skiss visar ett förslag på lösning och behöver vara så pass genomarbetad och tydlig att det verkligen går att ta ställning till om man vill gå vidare med förslaget. I vissa fall passar det bäst att skissa i 3D. Då får ni en enkel digital modell att vrida och vända på.

När man kommit fram till det perfekta :) behöver man få ett godkännande från kommunen för att få bygga. Man behöver då oftast få ett bygglov eller göra en anmälan.

För att se hur jag tar betalt för mitt arbete klicka här.