Inför och under byggtiden

För att kunna upphandla rätt byggare till rätt kostnad är det bra med en tydlig handling som visar vad som ska ingå i offerten. Ju utförligare underlag man har desto tydligare och mer jämförbara offerter kan man få. (Detta behöver ju något som behöver göras inför bygget ändå.)
Man utgår från bygglovsritningarna men de behöver vidareutvecklas: förstoras, förtydligas och kompletteras med uppgifter om mått, materialval och detaljer.
Kanske önskas ritningar på kök och badrum? Detalj på ett speciellt räcke, skärmtak, eldstad, takfot eller fönster? Beskrivningar på kulör-, material- och utrustningsval mm? 
Det blir många val som man behöver göra själv eller överlåta åt någon annan...


Om ni önskar så kan jag även hjälpa till med råd vid val av anbud och kontraktsskrivande mm.
När ni valt ut och gjort upp med en byggare kan själva bygget börja. 


Jag är gärna med på ett hörn även under byggtiden om det är önskvärt. (Är tillgänglig för frågor och besöker bygget mm). 

För att se hur jag tar betalt för mitt arbete klicka här.